MENU
OPEN

Quy định khiếu nại bồi thường

 Dịch vụ khai giá và mua bảo hiểm:
- Bồi thường 100% giá trị thiệt hại.
- Miễn cước vận chuyển bưu gửi bị thiệt hại.
 Người gửi không sử dụng dịch vụ khai giá và lỗi mất, hỏng do Bên A gây ra:
- Bưu gửi có nội dung là:
Hồ sơ thầu:  2.000.000VNĐ/phiếu gửi
Hóa đơn VAT: khi khách hàng gửi hóa đơn (ghi rõ hóa đơn và số hóa đơn) phụ phí cộng thêm là 10.000đ/phiếu gửi, trường hợp mất mát xảy ra Bên A sẽ bồi thường theo quy định của nhà nước hoặc theo mức phạt của cơ quan thuế có thẩm quyền (nếu có).
Miễn cước vận chuyển bưu gửi bị thiệt hại.
- Bưu gửi có nội dung là tài liệu/chứng từ:
Bồi thường 100% giá trị thiệt hại nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/bưu gửi.
Miễn cước vận chuyển bưu gửi bị thiệt hại.
- Bưu gửi có nội dung là hàng hóa:
Bồi thường 100% giá trị thiệt hại nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng/bưu gửi.
Miễn cước vận chuyển bưu gửi bị thiệt hại.
Các trường hợp khác: bồi thường theo quy định của luật bưu chính
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công
Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công
Mật khẩu mới đã gửi vào email. Bạn vui lòng kiểm tra email.