MENU
OPEN

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT MẬU TUẤT 2018

BAO TIN EXPRESS

 
   

Số:0102 /BT-CSKH

V/v Thông báo lịch chấp nhận bưu gửi

trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

 

  Kính gửi:

 Quý Khách Hàng

 

         

            Bao Tin Express xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.

            Nhân dịp đầu năm mới Mậu Tuất Công ty Bảo Tín xin gởi lời chúc đến toàn thể các anh chị em Quý Khách Hàng một năm mới An Khang Thịnh Vượng.

            Bao Tin Express xin thông báo đến Quý Khách Hàng lịch chấp nhận bưu gửi trước và sau Tết Mậu Tuất của Bao Tin Express, cụ thể như sau :

1. Dịch vụ chuyển phát nhanh

-         Thời gian chấp nhận bưu gửi tại TP. Hồ Chí Minh để phát trước Tết Mậu Tuất, đến ngày 13/02/2018 (nhằm ngày 28 AL):

TỈNH ĐẾN

Ngày chấp nhận bưu gửi chậm nhất

Trung tâm tỉnh, thành phố

Huyện, xã

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

12/02/2018

(Nhằm ngày 27 AL)

08/02/2018

(Nhằm ngày 23AL)

 

Các Tỉnh Miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra

10/02/2018

(Nhằm ngày 25 AL)

08/02/2018

(Nhằm ngày 23AL)

 

Các tỉnh còn lại

10/02/2018

(Nhằm ngày 25 AL)

 

08/02/2018

(Nhằm ngày 23AL)

 

 

 

2. Dịch vụ chuyển phát đường bộ:

-         Đối với dịch vụ chuyển phát đường bộ thời gian nhận hàng giao về các trung tâm thành phố nhận hàng ngày 07/02/2018 sẽ giao trước ngày 14/02/2018

-         Đối với dịch vụ chuyển phát đường bộ thời gian nhận hàng giao về huyện, xã nhận hàng ngày 05/02/2018 sẽ giao trước ngày 14/02/2018 ( trừ huyện đảo)

       3. Ngày làm việc bắt đầu sau Tết Mậu Tuất: từ thứ Tư ngày 21/02/2018 (nhằm mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tuất).

                Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và thịnh vượng.

                Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:                                                                                

- Như trên ;

- TTKT KV2; TTGD;

- Phòng NV; CSKH; KT

- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Giang

 

Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công
Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công
Mật khẩu mới đã gửi vào email. Bạn vui lòng kiểm tra email.